Wywiad Legalnej Kultury – Stefana Laudyna sposób na życie

Czy Warszawski Festiwal Filmowy może być sposobem na życie? - To jeden z najświetniejszych zawodów na świecie - mówi Stefan Laudyn.  O pracy nad Warszawskim Festiwalem Filmowym, który w tym roku obchodzi swoje 35 urodziny, współpracy z twórcami, legalności kontaktu ze sztuką i realizacji misji ze Stefanem Laudynem, dyrektorem WFF rozmawia Magdalena Sendecka.

Zagraniczne staże młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

W tym tygodniu rozpoczęła się rekrutacja na przyszłoroczny wyjazd do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Rekrutacja dotyczy uczniów w zawodach technik logistyk i technik ekonomista. Liczba miejsc jest ograniczona i do wyjazdu zostaną zakwalifikowani uczniowie spełniający warunki formalne i z największą liczbą uzyskanych punktów przed komisją Rekrutacyjną.

Kolejne zagraniczne szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie

Grupa nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie podniosła swoje kwalifikacje językowe i metodyczno—technologiczne na kursach językowych w ramach realizacji projektu „Mówimy w językach obcych, podnosimy europejską jakość kształcenia zawodowego”, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogólnopolskie działania policyjne „Truck & Bus”

W dniu dzisiejszym, 17 października w całym kraju policja przeprowadzi akcje kontroli ciężarówek i autobusów pod względem stanu technicznego i czasu pracy kierowców.

https://www.CzesciAUTO24.pl

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

X Zamknij
X Zamknij